donderdag 22 maart 2018

De (nieuwe) Google Forms(NB Google forms is nog steeds bereikbaar in de oude versie. De enige (volgens mij) extra optie die je daar nog terug vindt, is de volledige controle over de opmaak van je formulier: lettertype, kleuren, ...) zie 3.9 Oude versie van Google Forms.
Indien je formulier een Quiz is, of bij gebruik van bepaalde (nieuwe) vraagtypen, kan je niet teruggaan naar de oude versie van Google Forms.

Deze handleiding werd geüpdatet op 2018/03/22

Downloadbare PDF

1 Inleiding
2 Aan de slag: een formulier aanmaken
3 Formulierinstellingen
3.1 Kleurenpalet
3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms
3.3 Voorbeeld
3.4 Instellingen
3.5 Verzenden en delen
3.6 Meer
3.7 Add-ons
3.8 Formuliernaam
3.9 Oude versie van Google Forms
3.10 Een formulier laten hernemen
3.11 reCAPTCHA toevoegen
4 Formulierbeschrijving
5 Vraagsoorten en -instellingen
5.1 Vraagsoorten
5.2 Vraagopties per vraagtype
5.3 Vragen of onderdelen verslepen
5.4 De undo knop
6 Video en afbeeldingen invoegen
6.1 Afbeeldingen invoegen
6.2 Video invoegen
6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag
7 Sectie en titels
8 Reacties verzamelen
8.1 Reacties als "overzicht"
8.2 Individuele reacties
8.3 Reacties in een spreadsheet
8.4 Dynamische diagrammen
8.5 Extra instellingen voor reacties
8.6 Personen aansporen om te antwoorden
8.7 Reacties uitzetten
9 Add-ons toevoegen
10 Zichzelf verbeterende tests maken
10.1 Een Quiz maken
10.2 Instellingen per vraag
10.3 Hoe ziet de student zijn resultaten
10.4 Reacties, verbeteren, individuele feedback geven (docent)
10.5 Resultaten vrijgeven

1 Inleiding

Google Forms biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier zowel enquêtes te maken als digitale oefeningen voor studenten.
Als gratis tool biedt het tal van mogelijkheden om deze te verdelen en er rapportages van te verkrijgen.

Via add-ons kan je nog handige extra's toevoegen.

Naar top

2 Aan de slag: een Formulier aanmaken

In Chrome kan je via de webstore de app "Google Formulieren" toevoegen. Via deze weg krijg je meteen een overzicht van alle door jou gemaakte formulieren (of met jou gedeelde formulieren).


Indien je werkt in een G Suite omgeving, zie je daar ook meteen 'sjablonen' die eventueel door je organisatie voor je ter beschikking gesteld zijn. Klik gewoon op zo'n sjabloon en je start met de lay-out van je school.Je kan ook vanuit je Google Drive vertrekken. Ga op de map staan waarin je het formulier wil maken > nieuw > meer > google formulieren
3 Formulier instellingen

Op onderstaande afbeeldingen zie je de verschillende onderdelen waarmee je de algemene instellingen van je formulier kan bepalen.
Vervolgens gaan we er één voor één dieper op in.
 1. Kleurenpalet: Geef je formulier een ander kleurtje. Kies uit bestaande afbeeldingen of upload er zelf eentje om je formulier vorm te geven;
 2. Voorbeeld: Bekijk hoe je formulier er voor je gebruikers zal uitzien;
 3. Instellingen: Wie kan/mag je bevraging invullen? Mogen gebruikers een tweede keer meedoen? Mogen ze hun reacties bewerken? ... Een enquête of een quiz (=toets)? ...;
 4. Verzenden: Stuur het formulier naar geënquêteerden via een mail, Tweet, G+, Facebook ... (of embed het in je Website of Blog) ...;
 5. Meer: Kopieer het formulier. Druk het af of verwijder het. Maak een handeling ongedaan ... Algemene voorkeuren voor al je forms ...;
 6. Add-Ons: Voeg extra mogelijkheden toe aan je formulier die er standaard niet inzitten (deze knop verschijnt pas nadat je je eerste add-on hebt toegevoegd via (5) Meer ...;
 7. Formuliernaam: Dit is de bestandsnaam van je formulier. Wijzig door er op te klikken ...;
 8. Help knop (vraagteken): volg een rondleiding, doe een suggestie voor extra opties aan Google ... Terug naar de 'oude' forms ...;
 9. Plaats in een map of geef aan je form een 'ster' om makkelijk terug te vinden in je Drive.

3.1 Kleurenpalet

Via deze optie (1), kan je eenvoudig de kleur wijzigen van je werk (2). Maar tevens een keuze maken uit Google afbeeldingen of die van jezelf (3).Indien je voor een thema-afbeelding kiest, heb je de keuze uit voorgestelde afbeeldingen (1) of afbeeldingen die op je PC staan of in je Google Drive mappen (2). Klik op "selecteren" indien je je resultaat wil zien.


De afbeelding zal bovenaan je formulier staan, de kleur past zich aan naargelang je keuze.


Naar top

3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms

Het is op het moment van schrijven (22/03/2018) nog niet mogelijk om zoals in de oude versie van Google Formulieren, aan de slag te gaan met eigen lettertypes en dergelijke.

Ook niet als je naar de oude versie gaat van Forms en het sjabloon dan openen in de 'nieuwe' forms. Alleen de banner gaat mee, niet je lettertypes en dergelijke.

3.9 Oude versie van Google Forms

Wil je steeds met hetzelfde sjabloon werken:
 • werk je in een G Suite omgeving, dan kan je sjablonen van je organisatie gebruiken om mee te starten zie 2 Aan de slag: een formulier aanmaken;
 • maak een formulier in de lay-out en instellingen zoals je deze wenst te hergebruiken, ga in drive op het form staan > rechtermuisklik > een kopie maken;
 • je form heeft (ook in de bewerkmodus) een link, deze ziet er achteraan zo uit ...
...NMC_wtcPRwnvD2da3k776rocOs/edit

verander een woord 'edit' door 'copy' ... sla deze link bijvoorbeeld op als bladwijzer. telkens je er op klikt, zal je gevraagd worden een copy te maken van het bronbestand waarmee je aan de slag kan.

Je kan deze link met 'copy' aan het einde ook met collega's, studenten, ... delen zodat zij van jouw sjabloon kunnen vertrekken.

Aandachtspunten:
- indien je deze copy-link wil laten gebruiken door anderen dient het form met hen gedeeld te zijn als 'bijdrager' ... anders kunnen ze er geen kopie van maken zie 3.5 Verzenden en delen en
3.6 Meer;
- indien je je 'bron'bestand wijzigt, zal de copy die gemaakt worden door anderen ook gewijzigd zijn: de link blijft immers verwijzen naar de bron.3.3 Voorbeeld

Indien je op "Voorbeeld" (1) klikt, krijg je te zien wat je ondervraagden zien indien je het formulier met hen deelt.


Na iedere wijziging, kan je op de "verversen" (1) knop in je voorbeeldweergave drukken, om de laatste versie zichtbaar te maken.NB: zoals bij alle Google Drive bestanden, worden alle wijzigingen die je aanbrengt in je formulier, automatisch opgeslagen. Dit zie je links boven in de ontwerpversie (1).


Naar top

3.4 Instellingen

Indien je rechts boven op het tandwieltje (1) klikt, krijg je drie tabbladen:
2: algemeen (wie van de respondenten kan wat)
3: presentatie (een voortgangsbalk, tekst bij inzenden voor respondent, ...)
4: quizzen (maak van je bevraging een test)Onder het tabblad "Algemeen" kan je bepalen of je het e-mailadres van de gebruiker wil verzamelen (1). Dit kan achter af handig zijn, om bijvoorbeeld gepersonaliseerde mails te versturen ivm de bevraging.
Tevens kan je op deze manier een antwoordbevestiging naar de respondent sturen. Zo krijgt hij een overzicht per mail van zijn inzendingen.
Je kan instellen dat een gebruiker dit kan beslissen of dat de bevestiging automatisch gebeurt.

In principe kan iedereen die (de link van) het formulier in handen krijgt, dit invullen. Je hebt maar één optie om dit te beperken (2): alleen mensen behorend tot je G Suite domein kunnen invullen.
Duid je het vakje aan 'beperken tot één reactie', verplicht je een gebruiker in te loggen met zijn Google account zodra deze klikt op je link.
Indien hij een volgende keer (ingelogd met hetzelfde account) op de link klikt, krijgt hij de melding dat het form opnieuw invullen niet meer mogelijk is.

Indien je 'bewerken na verzending' aanvinkt (3), krijgt de bevraagde meteen na inzenden een knopje te zien met 'antwoorden bewerken'.
NB 1: Indien je deze optie (3) combineert met (1), krijgt de persoon in kwestie, ook in zijn bevestigingsmail, een knop te zien om zijn antwoorden te bewerken (zie ook punt 3.10 Een formulier laten hernemen. Als praktische toepassing in de klas: verder werken aan een form thuis, of op een ander moment).
NB 2: Indien je (1) zonder (2) aanvinkt, komt er automatisch een verplichte vraag in je form, waar de bevraagde zijn mailadres dient in te vullen.
Indien je (1) en (2) combineert, is dit niet het geval, maar wordt het G Suite school e-mailadres van je student, bevraagde, ... automatisch opgeslagen in de resultaten.Onder het tabblad 'presentatie' (1) vind je een viertal instellingen terug.

Geef een voortgangsbalk weer: een visuele lijn met vermelding van op welke pagina de gebruiker zich bevindt wordt weergegeven (2). Zie ook 7 Secties en titels
Kluts alle vragen door elkaar (3). Neem je een test af waarbij studenten naast elkaar zitten, beperk je zo dat ze 'tips' krijgen van de buurman of -vrouw.
Duid je (4) aan, dan wordt de gebruiker meteen na het inzenden aangeboden, nog een reactie te verzenden.

NB indien je onder het tabblad algemeen instelt dat gebruikers een antwoordbevestiging krijgen, krijgen ze sowieso in die mail opnieuw de kans om op de link te klikken en het form opnieuw in te vullen.
Je dient om opnieuw indienen te vermijden expliciet aan te duiden dat er slechts één reactie per persoon mogelijk is onder het tabblad algemeen.
De link naar het form staat dan nog steeds in de bevestigingsmail, maar als de respondent er op klikt zegt het systeem dat dit niet meer kan.

Onder (5) kan je instellen wat de gebruiker ziet nadat hij op 'verzenden' heeft geklikt 'bedankt voor je deelname', 'je krijgt de resultaten spoedig, bedankt Wouter' ...


Naar top

3.5 Verzenden en delen

In principe kan iedereen met de link het formulier invullen (behalve als je beperkt hebt op domein, zie 3.4 Instellingen).
Dit wil zeggen, dat je het formulier zelf NIET moet delen (dit in tegenstelling tot een Google Doc, spreadsheet ... als je daar iemand het bestand wil laten openen door de link te delen, moet je dat  aanduiden via 'delen' ...) als je wil dat iemand het invult.

Delen ("=bijdragers toevoegen" zie punt (8) op volgende afbeelding) doe je alleen met iemand die ook de vragen moet kunnen bewerken, aanpassen, ...
Let wel, iedereen die het formulier kan bewerken, heeft in principe toegang tot de antwoorden van de deelnemers.

Je klikt op de knop "verzenden" (1) om de verschillende mogelijkheden te openen. Standaard opent de functie via mail (2) zich. Je geeft net als in een mailbericht de geadresseerden, onderwerp en het bericht zelf in (2).
Vervolgens heb je de keuze om het formulier zelf in de mailen te tonen (3). Doe je dit niet, is het gewoon een link naar het formulier. Vervolgens verzend je je formulier (4).
Via (5) creëer je een link naar het formulier die je dan op eender welke plaats kan gebruiken.
Wil je rechtstreeks posten op een sociaal medium, kies je voor (6).
Heb je een website, blog, ... kan je de code genereren die je kan gebruiken om het formulier op één van die plaatsen te tonen (7).
Door op (8) te klikken, voeg je bijdragers toe. Dit wil zeggen, iedereen die je daar ingeeft, kan het formulier zelf bewerken. Vragen toevoegen, verwijderen, ... maar ook de resultaten inzien.
Het enige wat een bijdrager niet kan, is jou verwijderen en (als je dat instelt) nieuwe bijdragers toevoegen.


Naar top

3.6 Meer

Via de knop "meer" (1) kan je volgende functies terugvinden.
Ongedaan maken (2): per ongeluk een item verwijderd? Klik dan hier om het terug te voorschijn te halen.
Kopieer het formulier (3). Bruikbaar als je je eigen basissjabloon gemaakt hebt en daarvan wil vertrekken (zie ook 3.2 Steeds starten met zelfde sjabloon in nieuwe Google Forms).
Weggooien spreekt voor zich (4): het formulier belandt in je prullenbak.
Vooraf ingevulde link ophalen (5) kies je als je wil dat bepaalde vragen door jou reeds op voorhand ingevuld zijn. Je wil deze data wel verzamelen, maar om je respondenten te ontlasten, vul je bepaalde gegevens zelf reeds in.
Afdrukken (6) is zinvol als je de bevraging op papier wil laten invullen. Of als back-up: stel dat het internet op dat ogenblik plat ligt ...
Ook hier heb je nogmaals de mogelijkheid bijdragers toe te voegen, om samen het formulier te bewerken (7). (Zie 3.5 Verzenden en delen )
Add-ons zijn extra-functies die standaard niet in Google Formulieren zitten (zie 3.7 Add-ons en 9 Add-ons toevoegen). Bijvoorbeeld Choice Eliminator: laat bepaalde opties verdwijnen als ze x-aantal keer werden aangeduid.. Je kan zelfs als programmeur aan de slag gaan en je eigen add-ons schrijven via scripteditor (9).
Tot slot heb je de optie 'Voorkeuren' (10) hier stel je bepaalde opties in die gelden voor alle formulieren die je in de toekomst aanmaakt (zie onder afbeelding meer uitleg).Je kan volgende voorkeuren voor alle formulieren instellen:
(1) Voeg steeds een verplicht vak toe bovenaan je form waar de gebruiker om een e-mailadres gevraagd wordt;
(2) Maak steeds alle vragen verplicht;
(3) Stelt een standaard waarde is als te verdienen punten bij een Quiz/toets.Naar top

3.7 Add-ons

Door jou geïnstalleerde add-ons open je hier (1). Add-ons zijn dus extra programma's/stukjes software die je kan toevoegen aan Google Formulieren. Bijvoorbeeld (2) het aantal mogelijke inzendingen beperken. Of je formulier op een bepaalde datum automatisch afsluiten. Hier (1) open je dus gewoon je add-ons, ze effectief toevoegen gebeurt via de knop "Meer".
Meer over add-ons? 9 Add-ons toevoegen

Add-ons gaan aan de slag met je resultaten en inzendingen. Er zijn geen toepassingen waarbij je het formulier op zich kan aanpassen, door extra knoppen toe te voegen of iets dergelijks.


3.8 Benaming formulier

Standaard heet je formulier "Naamloos formulier". Door te klikken op (1) verander je de naam van het bestand zoals het in je Drive zal staan.
Deze naam kan afwijken van (2), de titel die de gebruiker ziet staan. Dat bepaal je zelf.
Beide pas je gewoon aan door er op te klikken.


Naar top

3.9 Oude versie van Google formulieren

Ben je niet overtuigd van de nieuwe forms, dan kan je (voorlopig) nog terugkeren naar de oude vertrouwde versie. Deze optie zal natuurlijk verdwijnen wanneer Google dit beslist.
Heel veel nadelen aan de nieuwe versie zie ik momenteel niet, behalve de optie om thema's volledig naar je hand te zetten.
Verder bevat de nieuwe versie enkele mogelijkheden die de oude forms niet hebben (e-mailreminders, individuele responsen bekijken en afdrukken, quizzen, ...).
Wil je toch teruggaan, klik dan rechts onderaan op het vraagteken > terug naar de oude formulieren.

Lees hier hoe je in de Oude versie van Google Formulieren, het thema volledig naar je hand zet.
(zie 1.4 Thema aanpassen)

Je zal dit formulier dan wel dienen te delen en bewaren in de oudere versie. Open je het in de nieuwe editor gaat alles behalve de banner verloren.Naar top

3.10 Een formulier laten hernemen

Stel, je studenten maken een opdracht in de klas, maar de tijd om deze af te werken volstaat niet, of je wil hen een volgende les het formulier laten hernemen ...
De functie om een formulier even 'op te slaan' bestaat niet, maar een combinatie van bepaalde instellingen maakt dit perfect mogelijk:
 • stel in dat een gebruiker reacties mag bewerken;
 • combineer dit met een 'antwoordbevestiging';
 • zorg dat je vragen niet 'verplicht zijn' (anders kan de gebruiker ze niet leeg laten en toch het form verzenden, hij kan ze natuurlijk 'voorlopig' aanduiden, maar toch makkelijker om ze leeg te laten).
Open instellingen > tabblad algemeen.
Duid aan dat respondenten een antwoordbevestiging ontvangen (1). Speel zeker en kies voor 'altijd' (anders vergeet je student die misschien aan te duiden bij inzenden).

Indien je (2) aanduidt, gaat de bevestiging automatisch naar het school mailadres van de student, anders zal de respondent zelf een adres moeten ingeven. Er zal automatisch een 'kort antwoord' vraag worden toegevoegd, bovenaan je formulier, waar een 'geldig' e-mailadres dient te worden ingegeven.

Vink ten slotte 'bewerken na verzending' aan (3).

Indien de tijd voor de student verstreken is, klikt hij gewoon op 'verzenden'.

De student ontvangt deze mail en door te klikken op 'reactie bewerken', werkt hij eigenlijk verder aan zijn opdracht.


Naar top

3.11 reCAPTCHA toevoegen aan je formulier

Indien je een extra controle wil laten uitvoeren, of degene die je formulier invult geen "robot" is, kan je een reCaptcha toevoegen aan je Google Form.


Dit gaat automatisch indien je in de algemene instellingen (1) van je formulier een "e-mailadres verzamelen" aanduidt (2).De reCAPTCHA verschijnt automatisch onderaan het formulier vlak voor 'verzenden'.4 Formulierbeschrijving

Onder je titel kan je een korte of langere introductietekst typen (1).
Je kan hier zelfs hyperlinks aanbieden aan de bevraagden. Deze zijn in het formulier perfect aanklikbaar en openen zich in een nieuw venster/tabblad, maar er is geen manier om ze "netjes" te tonen (achter een stukje zin of woord). De volledige link is zichtbaar.Naar top

5 Vraagsoorten en -instellingen


5.1 Vraagsoorten

Bij de aanmaak van een nieuwe formulier, wordt er standaard een "meerkeuzevraag" gesteld.
Je kan dit echter aanpassen door het drop-down menu te openen (1).
Je hebt de keuze uit volgende vragen:
 • Meerkeuze: slechts één antwoord mogelijk;
 • Selectievakjes: meerdere antwoorden zijn mogelijk;
 • Kort antwoord: er verschijnt een klein invulveld. Niet mogelijk om nieuwe regels te beginnen in het antwoord;
 • Alinea: er verschijnt een groot invulveld. In tegenstelling tot een kort antwoord, kan de respondent hier wel nieuwe regels beginnen in het antwoord;
 • Dropdown-menu: gebruiker kan klikken op "kiezen" en de keuzemogelijkheden klappen open;
 • Lineaire schaal: geef de gebruiker op een "lijn" de kans 1, 2, 3, ... aan te duiden, als in bijvoorbeeld "in welke mate ben je akkoord met ...". Je kan aan het begin en het einde van de lijn een label plaatsen. "In grote mate akkoord" of "Niet akkoord";
 • Meerkeuzeraster: je maakt x-aantal rijen/kolommen. De gebruiker vinkt, bijvoorbeeld, passende combinaties aan (Nederlands-Frans, medische-Nederlandse termen, steden-landen ...);
 • Datum en tijd: in een agenda/klok, geeft de gebruiker zijn voorkeur op voor, bijvoorbeeld, een afspraak.


Naar top

5.2 Vraagopties per vraagtype

Je kan een vraag 'verplicht' (1) maken. De respondent kan dan niet verzenden alvorens deze beantwoord werd. Noch naar een volgende pagina gaan indien je 'secties' hebt gebruikt. (1). Je schuift de desbetreffende knop naar rechts om een vraag verplicht te maken (2).
Stel dat je een vraag met een bepaalde 'structuur' hebt, kan je deze hergebruiken door te dupliceren. Je verwijdert een vraag door op de prullenbak te klikken (4).

Voor (haast) ieder vraagtype kan je bepaalde opties, voorwaarden, ... instellen.
Je vindt dit allemaal terug onder de 'drie puntjes' ('weergeven') (3).
De opties verschillen per vraagtype.

Bij ieder vraagtype vind je achter 'weergeven' de optie 'omschrijving': de mogelijkheid om een woordje uitleg te geven onder een vraag.

5.2.1 Kort antwoord

Vraagtype geschikt voor een kort antwoord. De respondent kan geen alinea's, nieuwe regels beginnen in zijn antwoord.
Je kan voorwaarden instellen voor een antwoord via weergeven > reactievalidatie.

Moet bijvoorbeeld een getal zijn groter dan ... Moet een e-mailadres zijn ... Maximaal aantal tekens ...
De 'aangepaste fouttekst' zal in het rood onder het antwoord van de respondent staan, totdat aan de voorwaarden voldaan is.
Je kan hier bijvoorbeeld invullen 'Je antwoord is geen geldig e-mailadres'.


5.2.2 Alinea

Dit vraagtype leent zich tot het schrijven van langere antwoorden. De bevraagde kan nieuwe regels beginnen in het tekstvak.

Via weergeven > reactievalidatie heb je hier minder standaardopties dan bij 'kort antwoord'.
Je kan ook hier het maximaal aantal tekens opgeven.
Of werken met een reguliere expressie. Je geeft dan door een soort 'code' zelf voorwaarden op aan het vraagtype.

Bijvoorbeeld, telefoonnummer formaat. Of toch alleen cijfers en getallen, ... Of zoals in dit voorbeeld, een jaartal tussen 1900-2020 op de vraag 'In welk jaartal ben je geboren?'

Op deze website vind je een groot aantal interessante mogelijkheden.

5.2.3 Meerkeuze

Een vraag stellen waarbij de gebruiker slechts één keuze kan aanduiden.
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:
 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de student;
 • ga naar een sectie op basis van het antwoord (je kan zo verhinderen dat de gebruiker na het geven van een antwoord niet relevante vragen moet beantwoorden, zie verder 7 Secties en titels 

5.2.4 Selectievakjes

Een vraag waarbij de gebruiker meerdere antwoorden dient aan te duiden.
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:

 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de respondent;
 • gegevensvalidatie: bepaal hoeveel antwoorden een gebruiker exact, minimaal, maximaal ... moet aanduiden ...

5.2.5 Dropdownmenu

Een vraag stellen waarbij de gebruiker slechts één keuze kan aanduiden.
De opties verschijnen als de respondent klikt op 'kiezen' ...
De opties die je hier hebt via 'weergeven' zijn:
 • de antwoordmogelijkheden door mekaar tonen aan de respondent;
 • ga naar een sectie op basis van het antwoord (je kan zo verhinderen dat de gebruiker na het geven van een antwoord niet relevante vragen moet beantwoorden, zie verder 7 Secties en titels 

5.2.6 Bestand uploaden

Door dit vraagtype toe te voegen, verplicht je de bevraagde in te loggen met zijn Google-account.

Je vraagt de gebruiker één of meerdere bestanden toe te voegen.
Het kan een bestand op je PC zijn of eentje in je Drive.
Formaten kunnen variëren van MP4, tot PDF en DOCx ...

Je kan de maximale grootte instellen (1Tb), het aantal bestanden (1-5-10) en  bepaalde formaattypes uitschakelen.

Bestanden die toegevoegd worden, komen terecht in een automatisch aangemaakte map (met de naam het formulier) in de Drive van de eigenaar van het formulier.

5.2.7 Lineaire schaal

Op een schaal van maximaal 0-10, geeft de beantwoorder bijvoorbeeld aan in welke mate hij tevreden is met iets.
Je kan kiezen tussen een minimale score van 0-1, en een maximale van 2-10.
Tevens kan je bij zowel de laagste als de hoogste score een label toevoegen.
Bijvoorbeeld 'ontevreden' en 'erg tevreden'.


5.2.8 Meerkeuzeraster

Je maakt een raster met, bijvoorbeeld, 5 rijen en 5 kolommen. De student dient de juiste antwoorden met elkaar te verbinden.
Indien bij een bepaalde optie, meerdere antwoorden kunnen aangeduid worden, dient deze optie in de 'kolom' te staan.
Op het niveau van een rij, kan je nooit meer dan één bolletje aanvinken.

De optie 'verplicht' is hier ietwat anders: 'een reactie in iedere rij vereisen'.
Daarnaast kan je via 'weergeven':

 • maximaal één reactie per kolom toelaten;
 • de rijen tonen in een willekeurige volgorde.


Naar top

5.2.9 Selectievakraster

Dit nieuwe vraagtype lijkt erg op het 'meerkeuzeraster' met dit grote verschil, dat je zowel in rijen als in kolommen meerdere opties kan laten aanduiden.
Een concrete toepassing kan zijn, een raster met data en uren waarbij gebruikers de momenten aanduiden dat ze kunnen aanwezig zijn op een overleg.

Als extra opties, kan je het aantal reacties per kolom beperken en de rijen in een willekeurige volgorde weergeven.

5.2.10 Datum

Je vraagt naar een datum, al dan niet in het verleden (geboortedatum).
De bevraagde kan zelf de cijfers typen, of aanduiden in een 'kalender'.
Je kan datum combineren met 'tijd' via weergeven > inclusief tijd (je kan trouwens 'inclusief jaar' uitschakelen).

5.2.11 Tijd

Je vraagt naar een tijdstip of een duur.
In het eerste geval kan de bevraagde uur en minuten ingeven.
In het geval van een 'duur' ook de seconden.


5.3 Vragen of onderdelen verslepen

Bovenaan iedere vraag zie je een rastertje van zes blokjes (1) staan. Beweeg je cursor er op en sleep de vraag door je linkermuisknop ingedrukt te houden naar een andere plaats.


Naar top


5.4 De undo knop

Deze functie ontbrak een tijdje in de 'nieuwe' forms maar werd gelukkig toegevoegd: maak je actie ongedaan nadat je, bijvoorbeeld, een vraag hebt verwijderd.

Indien je zo'n handeling stelt, verschijnt tijdelijk een melding waarop je kan klikken.


Onder het menu 'meer' kan je ook terecht om een handeling ongedaan te maken.


NB: er is géén 'versiegeschiedenis' voor Google Forms. Dit betekent dat als je het formulier hebt gesloten je niet (zoals bij een document, spreadsheet, ...) terug in de geschiedenis kan gaan om een vorige versie te herstellen.
Via de 'details' knop kan je wel zien wie wat gedaan heeftNaar top

6 Afbeeldingen en filmpjes


6.1 Afbeeldingen

Je kan afbeeldingen invoegen. Ter illustratie bij een sectie of aan het begin van je formulier.
(voor een afbeelding waarover je een vraag stelt, gebruik je de optie 6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag)


Vervolgens heb je een aantal mogelijkheden om je afbeelding te selecteren. Uploaden van op je PC (1), direct een foto maken met de webcam, zoeken op je Drive (2) of zelfs rechtstreeks in Google (3) of andere bronnen zoeken. De gevonden afbeeldingen zijn auteursrechtelijk geschikt voor hergebruik.


Je hebt een aantal opties om je afbeelding te bewerken. Om te beginnen geef je zo nodig een titel.
Linksboven in de afbeelding staat een menuutje (drie puntjes). Je kan de afbeelding centreren, vervangen door een andere, verwijderen, ... (1).
Door één maal op de afbeelding te klikken, verschijnt een blauw kader rond de afbeelding om deze te verkleinen/vergroten (2).
Je kan de afbeelding met z'n titel en instellingen kopiëren of verwijderen (3).
uiterst rechts (4) vind je nog een menuutje met één optie: 'muisaanwijzer tekst'.
Je kan hier een tekst ingeven die voor de gebruiker tevoorschijn komt indien hij zijn cursor er op houdt.Naar top

6.2 Video toevoegen

Via het icoontje "Video toevoegen" rechts van een vraag (1), kan je beeldmateriaal zoeken en invoegen.


Je kan vervolgens uitsluitend zoeken in Youtube (1) (dus niet je Drive of lokale bestanden).
Mogelijks ken je de Youtube link en kan je deze rechtstreeks plakken (2). Een praktisch voordeel hier, is dat je in Youtube een link kan maken waardoor je filmpje een bepaalde starttijd heeft.


Vervolgens heb je een aantal opties. Geef je filmpje een titel (1). Kopieer het filmpje of verwijder het (2). Maak een "Bijschrift" (3) = een stukje tekst onder het videofragment.
Je kan de afmeting van de speler bepalen door eenmaal er op te klikken. Via de blauwe rand die vervolgens verschijnt, kan je de grootte van de speler bepalen (4).
Tot slot kan je het filmpje links, rechts ... plaatsen in het beeld, vervangen ...(5).

Indien je een vraag wil stellen over een videofragment, voeg je dit toe en vervolgens maak je onder het filmpje een vraag.
het is niet mogelijk het filmpje 'in' je vraag te verwerken zoals bij afbeelding 6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag


Naar top


6.3 Afbeeldingen als antwoordopties/als vraag

Het is mogelijk om afbeeldingen in te voegen als antwoordopties bij een meerkeuzevraag/vraag met selectievakjes.

Maak een nieuwe vraag van het type selectievakjes of meerkeuze.
Indien je klikt op de lijn waar je de antwoordopties zou typen, verschijnt er achteraan een afbeeldingsicoontje. Klik er op.


Je kan foto's uploaden, uit je drive selecteren, ... (1), maar ook rechtstreeks zoeken (2).


Het resultaat zie er ongeveer zo uit ... Er is geen fotobewerkingsmogelijkheid in Google Forms zelf.


In plaats van als antwoordopties, kan je ook een afbeelding toevoegen waarover de vraag gaat (kan bij ieder vraagtype).
Het principe is grotendeels gelijkaardig (1), alleen heb je bij afbeeldingen toegevoegd aan een vraag, minimale bewerkmogelijkheden: een foto vergroten/verkleinen, centreren, bijschrift toevoegen, ... (2).7 Secties en titels

 • Met titels maak je een onderverdeling in je form, maar de gebruiker blijft bij het 'invullen' op dezelfde pagina als waar hij zich bevond;
 • Met secties maak je een onderverdeling in je form en de gebruiker zal bij het 'invullen' op 'volgende' moeten klikken en naar een nieuwe pagina gaan (het kan dan zinvol zijn bij je instellingen een 'voortgangsbalk' aan te duiden, zodat de respondent weet waar hij zich bevindt via instellingen > presentatie)


Maak een meerkeuzevraag of dropdownmenu, indien je je bevraagde wil laten navigeren op basis reacties.
Klik op weergeven > ga naar sectie op basis van antwoord (1).
Duid vervolgens aan naar welke sectie de respondent gestuurd wordt na zijn antwoord (2).
(Een duidelijke naam aan je sectie geven kan hier zinvol zijn)


Rechtsboven in een sectie vind je nog een uitklapmenu (2)
 • sectie verwijderen met al zijn vragen;
 • sectie dupliceren met al zijn vragen;
 • sectie samenvoegen met al zijn vragen (het wordt geen aparte sectie meer, maar de vragen worden toegevoegd aan de vorige sectie;
 • sectie verplaatsen (nieuw zomer 2017): veelgevraagde optie waarbij je secties kan verplaatsen zonder te moeten slepen (zie onder afbeelding).
Indien je op (1) klikt, klap het menu uit of in. Ingeklapt krijg je een overzicht van alle vragen onder de sectie in één beeld. Dit is zinvol om een overzicht te behouden.Secties verplaatsen kan sinds juli 2017 eenvoudiger. Klik op het uitklapmenu > sectie verplaatsen.
Kies waar je sectie geplaatst dient te worden. Kon voorheen alleen via het soms onhandige 'slepen'.Naar top

8 Reacties

NB: de opties voor Reacties onder dit onderdeel, zijn de mogelijkheden indien je form GEEN quiz is. Er verschijnen andere mogelijkheden in dat geval.
Zie 10 Zichzelf verbeterende tests maken

Het is natuurlijk de bedoeling dat we de reacties gaan verzamelen. Dit kan op verschillende manieren:
 • Als een statistisch overzicht in diagramvorm;
 • In een spreadsheet een overzicht van alle antwoorden. De antwoorden staan in "rijen", de vragen in de "kolommen";
 • Een individueel exemplaar van iedere inzending.
Om de inzendingen te zien, klik je naast "vragen" op "reacties" (1).

Naar top

8.1 Reacties als "overzicht"

Zowel naast "Reacties" (1) als bovenaan links (2) zie je het totaal aantal inzendingen.
Een overzicht van alle inzendingen selecteer je hier (3) en staat in principe standaard aangeklikt.
Indien je de naam van de respondenten automatisch hebt laten verzamelen, zie je deze hier staan (4).
Als je een beetje lager scrollt, zie je ook de antwoorden op je vragen in een visueel overzicht (5).


Naar top

8.2 Reacties individueel

Van iedere reactie kan je ook een individueel exemplaar raadplegen, opslaan, printen ...
Je opent het individuele overzicht door in de reacties te kiezen voor "individueel (1) in plaats van "overzicht".
Bovenaan zie je (indien je dat hebt aangevinkt) de naam van de gebruiker (2).
Daaronder bevindt zich het formulier zoals ingevuld door de respondent (3). Je kan dit vervolgens uitprinten (4) (en dus ook opslaan als PDF).


Naar top

8.3 Reacties in een spreadsheet

Je kan ook een overzicht bekomen van alle individuele responsen in één spreadsheet. Je klikt op het groene icoontje "spreadsheet maken" (1).


Vervolgens bepaal je of je de resultaten wil opslaan in een nieuwe (1) of een bestaande (2) spreadsheet. Kies je voor (1) zal er een blanco spreadsheet gemaakt worden met dezelfde naam als je formulier, gevolgd door (reacties). Je kan deze naam natuurlijk steeds aanpassen.
De tweede optie (2) biedt je de kans de resultaten in een spreadsheet te maken die reeds in je drive staat. Je neemt, bijvoorbeeld, jaarlijks dezelfde enquête af, en wil elk jaar de data in een nieuw tabblad opslaan.


Je spreadsheet ziet er als volgt uit. In kolom 1 staat het tijdsstip van inleveren (1). In kolom 2 (indien je dat hebt aangeduid) de gebruikersnaam (G Suite-account) van de bevraagde (2). De kolomkoppen (3) zijn je vragen. In de rijen onder iedere vraag, vind je de antwoorden van de gebruikers (4).


Naar top


8.4 Dynamische diagrammen

Stel:

- je hebt een bevraging uitgestuurd, maar er komen nog steeds resultaten binnen;
- je hebt hiervan een diagram gemaakt voor een verslag, presentatie, ...
- je wil dat deze diagram up-to-date blijft, zich automatisch aanpast met nieuwe inzendingen in je verslag of presentatie ...

Dat kan. In dit voorbeeld gaan we uit van een diagram in een Presentatie, maar het kan dus ook in Google Docs.

Maak een diagram in de Spreadsheet met reacties van je Google FormOpen de presentatie waaraan je de diagram wil koppelen, kies 'Invoegen' (1), 'Diagram' (2), 'Uit Spreadsheets' (3).


Kies of zoek de spreadsheet waarin de Diagram staat.


Misschien staan er meerdere diagrammen in die sheet, kies de juiste (1), zorg dat de koppeling met de spreadsheet aanstaat en importeer (2).


Indien er nu nieuwe formulierreacties binnenkomen, zal de diagram in je spreadsheet zich aanpassen.


In je presentatie/google docs, zal een automatisch een 'update knop' verschijnen (1) en als je er op klikt, zal ook daar de diagram zich aanpassen op basis van de nieuwe antwoorden in je formulier.
Wil je de koppeling om één of andere reden verbreken, kan dat (2).


Naar top


8.5 Extra instellingen voor reacties

Je kan het formulier zo instellen, dat je voor iedere invulling van de bevraging, een mail ontvangt (1). Zie verder een voorbeeld. Je kan te allen tijde een nieuwe bestemming (=spreadsheet) voor je antwoorden maken (2). Je kan het formulier ook loskoppelen: nieuwe reacties zullen niet meer in je spreadsheet worden opgeslagen, maar je formulier kan nog steeds ingevuld worden (3). Het bestand kan ook als een .csv bestand opgeslagen worden (4).
Met één klik kan je eveneens alle reacties verwijderen (5). Dit heeft geen effect op reacties die reeds in een spreadsheet staan, maar alle individuele reacties en de statistieken onder 'overzicht' zijn weg.
Alle (individuele) reacties in één keer afdrukken is ook mogelijk (6) in plaats van één per één.De mail die je ontvangt indien je e-mailmeldingen aangeduid hebt (zie afbeelding hier boven (1) ziet er zo uit: (hoe vaak een mail verzonden wordt is me niet duidelijk, niet bij iedere inzending, zoals je ziet, maar om x-aantal minuten ...)

Naar top

8.6 Personen "aansporen" om te antwoorden

Indien je in instellingen > algemeen hebt aangeduid 'e-mailadres verzamelen', krijg je in het reactieoverzicht te zien wie al geantwoord heeft (1).

Heb je de uitnodigingen dan ook nog verzonden via de verzenden > e-mailfunctie, kan je aan respondenten die nog niet geantwoord hebben, een reminder sturen ... (2).


8.7 Reacties uitzetten

Indien je de schuiver (1) verplaatst naar "Accepteert geen reacties" schakel je het formulier eigenlijk uit. De persoon die nog op de link klikt, zal geen antwoorden meer kunnen versturen en ziet de tekst die je zelf kan bepalen onder "Bericht voor respondenten" (2).

De reacties die reeds binnen zijn, blijven behouden.


9 Add-ons toevoegen

Dit doe je als je extra functionaliteiten wil toevoegen aan je formulier.
Dit zijn functies die je 'mist' en niet tot de standaardopties van Google Forms behoren.
Soms zie je dat ze na verloop van tijd toegevoegd worden (bijvoorbeeld, voor het automatisch verbeteren was je vroeger volledig aangewezen op Flubaroo).

Hier enkele 'populaire' add-ons en hun uitleg:

- beperkt het aantal keer dat een antwoord kan aangeduid worden (bijvoorbeeld een tijdstip voor een afspraak) met Choice Eliminator;
- laat je formulier automatisch sluiten op een bepaald tijdstip, na x-aantal inzendingen ... met Formlimiter;
- stuur respondenten gepersonaliseerde antwoordbevestigingen met Simply Send;
- hergebruik vragen uit eerdere formulieren met Form Recycler (handig als je bijvoorbeeld reeds 3 testen hebt over een onderwerp, en je wil een nieuwe versie maken met vragen uit de drie andere toetsen).


Zoek (1) of kies (2) de gewenste add-ons door er op te dubbelklikken.

Klik op "gratis" (1) om toe te voegen.

Geef indien daar om gevraagd wordt de toestemming (1). Als je de add-on wenst te gebruiken, kan je niet anders.

Van zodra je je eerste add-on hebt toegevoegd, zal deze optie dus verschijnen als "puzzlestukje" bovenaan je formulier (zie afbeelding onder 9 Add-ons toevoegen). Je kan daar je add-ons opstarten.
Deze zullen in alle formulieren beschikbaar zijn, je moet niet telkens voor ieder formulier dezelfde add-on toevoegen.
Let wel: ze zitten "in je account". Dus als je met een andere Google Account werkt, staan ze er niet.

Naar top

10 Zichzelf verbeterende test maken


10.1 Een test/quiz maken


Maakte deze update Flubaroo overbodig? Ik denk voor vele mensen wél.
De mogelijkheden zijn iets beperkter, maar nu deze functie ingebouwd zit in Forms, is het veel makkelijker en laagdrempeliger om een automatisch verbeterde test te maken.

Wat is er vanaf nu mogelijk:
- laat meerkeuzevragen, vragen met selectievakjes, een drop-down menu en kort antwoord automatisch verbeteren;
- verbeter 'handmatig' alineavragen, tijd, datum, lineaire schaal ... de scores tellen mee in het toetsresultaat;
- ken gewicht toe aan de vragen door punten toe te kennen;
- geef de studenten direct/achteraf feedback en eventueel extra bronnen bij het goed/fout beantwoorden van vragen;
- krijg als leerkracht inzicht in de kennis van de studenten, voor de volledige test, per vraag.
 • Maak een nieuw form, gebruik een bestaand form;
 • Klik op instellingen > tabblad 'quizzen';
 • Duid aan 'hiervan een quiz maken' (1).
Student direct zijn resultaat laten ontvangen (2): van zodra hij op 'verzenden' klikt, krijgt hij een linkje om zijn score te bekijken.
De student ontvangt hiervan géén mail, ook niet als je mailadressen verzameld had.
Hij kan de link van de resultaten opslaan of de pagina met de resultaten afdrukken/opslaan als PDF.

NB: als je het vraagtype alinea, datum, tijd ... hebt gebruikt, worden de scores NIET automatisch toegekend en dien je handmatig na te kijken en punten toe te kennen.

Je kan de scores ook later vrijgeven. Indien je dit aanduidt, wordt automatisch de functie 'e-mailadressen verzamelen' aangeduid (zie verder hoe je scores vrijgeeft).

Wat wil je dat een student ziet naast de scores? Duid het aan bij (3).
- gemiste vragen;
- goede antwoorden;
- puntwaarden (per vraag, ziet de student reeds bij het maken van de toets).

10.2 Instellingen per vraag

Zodra je van je form een quiz gemaakt hebt, staat er onder de vraag een extra optie 'antwoordsleutel'.
Klik er op om de instellingen te voltooien voor feedback, scores en het correcte antwoord.


Duid het juiste antwoord aan (1) en bepaal het aantal te verdienen punten (3).
Wil je de studenten feedback/extra info geven bij goede/foute antwoorden, kies dan voor 'feedback voor antwoord toevoegen' (2).
De student krijgt deze feedback niet tijdens de test, maar wel indien hij achteraf zijn scores bekijkt.


Je kan zowel voor correct als niet correct beantwoorde vragen feedback aan de studenten geven (1).
Geef de feedback tekst op (2) of bezorg de student extra websites met informatie (3).

Voor de vraagtypes alinea, datum en tijd kan je (gezien er geen correct antwoord op te geven is) alleen 'algemene' feedback toevoegen, dus niet in geval van goed of fout.
Dit kan wél achteraf, bij handmatige verbetering, per student.


Naar top


10.3 Hoe ziet de student zijn resultaten

Je bezorgt de student, net zoals bij een gewoon Google Form, de link van de test. Indien hij ze heeft afgewerkt (en je hebt ingesteld dat hij de resultaten direct krijgt) verschijnt voor hem de link 'je score bekijken'.


Hij ziet vervolgens zijn totaalscore (1), punten per vraag (2), indien zo ingesteld wat (wel) het juiste antwoord is en de door de leerkracht voorziene feedback en/of weblinks (4).


Opmerking: indien (bepaalde) vragen handmatig dienen verbeterd te worden en je hebt toch aangeduid dat studenten onmiddellijk het resultaat krijgen, zien ze onderstaande melding (indien ze cursor op het vraagteken houden): 'eindscore in behandeling'.
Misschien is het gewoon aangewezen de resultaten niet direct vrij te geven in geval van handmatige verbetering.10.4 Resultaten, verbeteren en feedback geven (docent)

Open het tabblad 'reacties' (1). Daar heb je drie opties (2):

- overzicht
- vraag
- individueel

10.4.1 Het tabblad 'overzicht'

Onder 'overzicht' zie je om te beginnen wat statistische gegevens, ook in diagramvorm.
Hoeveel studenten scoorden bijvoorbeeld 6/8?


Als je wat lager scrolt, krijg je een overzicht van veelvuldig fout beantwoorde vragen (1) en de scores per student (2).
Je kan indien zo aangeduid in de instellingen, hier de scores ook 'vrijgeven' (zie verder) (3).

Tot slot krijg je gegevens per vraag: hoe vaak werd ze correct beantwoord? Hoe vaak werd een bepaald antwoord gegeven?

Naar top

10.4.2 Het tabblad 'vraag'

Een vrij recente toevoeging: verbeteren per vraag (1), niet per student.
Selecteer de gewenste vraag (2).

Toon eventueel de mogelijke antwoorden (3): opties weergeven of verbergen.

Per antwoordoptie die door studenten gegeven werd, zie je nu het aantal keer dat ze aangeduid, ingevuld werd (4) en (5).
Je kan dan per antwoord, aanduiden of het gegeven antwoord correct is en hoeveel punten studenten ervoor krijgen (6).
Stel, het was een vraag met meerdere juiste antwoorden (selectievakjes) of iemand heeft een kort antwoord gegeven met een spellingfout, kan je bijvoorbeeld toch nog 1/2 punten toekennen.
Indien je individuele feedback wil geven, kan dat hier.
De feedback wordt hier toegevoegd op vraagniveau, dus alle studenten die een bepaald antwoord hebben gegeven, krijgen die feedback.
Algemene feedback die je hebt toegevoegd bij het opstellen van de vraag, wordt voor deze studenten overschreven.

Klik onder 'reacties' op 'feedback toevoegen'.


Geef de tekst op die de studenten te zien krijgen (1). Klik desgewenst op het hyperlink icoontje (2), plak de URL en geef eventueel bijhorende tekst op (3). Vergeet niet voor je opslaat op 'toevoegen' (4) te kiezen indien je de bron wil tonen. Sla op (5).


Indien de scores nu vrijgegeven worden, zien de studenten deze feedback.

Naar top

10.4.3 Het tabblad 'individueel'

Hier zie je de individuele inzendingen van studenten en kan je ze dus individueel verbeteren.
Openen via 'reacties' (1) > 'individueel' (2).
Kies de gewenste student via het uitklapmenu of door te klikken (1 van 3) (3).
Vragen met een correct antwoord worden automatisch verbeterd. Aanpassen van de score is evenzeer mogelijk (4).
Vragen zonder correct antwoord, kan je hier nalezen en eventueel van een puntwaarde voorzien (5).
Je kan de algemene feedback hier vervangen door individuele feedback (zie volgende afbeelding) (6).
Deze feedback zal de algemene feedback voor deze student verwijderen, alsook eventuele feedback die op vraagniveau werd toegekend (zie 10.4.2 Het tabblad 'vraag').


Geef de tekst op die de studenten te zien krijgen (1). Klik desgewenst op het hyperlink icoontje (2), plak de URL en geef eventueel bijhorende tekst op (3). Vergeet niet voor je opslaat op 'toevoegen' (4) te kiezen indien je de bron wil tonen. Sla op (5).

Naar top

10.4.4 Reacties in een spreadsheet

Je kan ook nog steeds een spreadsheet maken met alle inzendingen en de scores per student.


Je kan hier natuurlijk wijzigingen in aanbrengen, maar dit zal geen effect hebben op de resultaten, antwoorden, ... In het formulier. Dus niet echt aan te raden.


Naar top


10.5 Scores vrijgeven

Indien je bij de instellingen van de quiz, gekozen hebt om de scores 'later, na handmatige beoordeling' vrij te geven (of als je sowieso bepaalde vragen handmatig diende te verbeteren, individuele feedback hebt toegevoegd ...), ga je naar 'reacties' en kies je onder het algemene overzicht van de test voor 'scores vrijgeven'. De resultaten en eventuele feedback worden naar de studenten verzonden.


Je kan de score ook vrijgeven per student.


In het venster dat vervolgens verschijnt kan je nog een boodschap meegeven en aanduiden welke scores dienen vrijgegeven te worden.


De student ontvangt vervolgens een mail waarin hij zijn score ziet en voor meer info op 'weergeven' kan klikken.


De studenten waarvoor je individuele boodschappen en bronnen hebt ingegeven, zien die nu bij de respectievelijke vragen.


Bronnen

Een quiz maken met Google Formulieren - Editors van Documenten Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 28 June 2016, from https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=nl&ref_topic=6063584


Create a quiz with Google Forms - Docs editors Help. (2016). Support.google.com. Retrieved 14 September 2016, from https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=en&ref_topic=6063584


Useful Regular Expressions for Data Validation in Google Forms. (2017). Labnol.org. Retrieved 4 February 2017, from https://www.labnol.org/internet/regular-expressions-forms/28380/